N1X - Amperometro a 5 cifre, ingresso da trasformatore amperometrico (TA), 2 soglie d'allarme, DIN 48x48:

0÷5 Aac

uscita a rel่

N1X

N2X - Amperometro 5 cifre, ingresso da trasformatore amperometrico (TA), da 2 a 4 soglie d'allarme, DIN 96x48:

0÷5 Aac

4÷20 mA

0÷10 V

RS232

RS422/485

PNP NPN

N2X

amperometro digitale da quadro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@gabrieleascione.it